Isprobajte sada!

Knjiga primljene pošte i OCR obuhvat podataka sa primljenih dokumenata

Knjiga primljene pošte je ulazna točka za vaše dokumente i dokumente vaših poslovnih partnera. Zaboravite na ručne prijenose datoteka. Zahvaljujući programu e-računi, vaši kupci i dobavljači vam sada mogu slati svu dokumentaciju izravno u vaš poslovni program. Ako želite, možemo uz pomoć tehnologije OCR procesirati vaše skenirane dokumente i izvršiti obuhvat podataka iz papirnih dokumenata.

Knjiga primljene pošte je modul unutar programa e-racuni.com, koji vam nudi centralnu evidenciju svih primljenih dokumenata. Dokumente možete zaprimati na različite načine, putem e-maila, putem posrednika elektroničkih računa ili običnom poštom.

U programu e-racuni.com svaka tvrtka zaprima jedinstvenu e-mail adresu koja predstavlja adresu knjige primljene pošte. Svaki dokument, poslan na tu e-mail adresu, automatski će biti prenijet u knjigu primljene pošte unutar vašeg programa e-racuni.com. Na ovaj način možete zaprimati elektroničke račune, račune u formatu PDF ali i druge dokumente poput bankovnih izvoda, ponuda/predračuna i slično.

Knjiga primljene pošte sadrži množicu filtrova i pretvorbi koje omogućuju automatsko raspoznavanje primljenih pošiljaka odnosno dokumenata i njihovu konverziju u bankovni promet, primljeni račun i dr.

Izravnim zaprimanjem poslovne dokumentacije u program e-računi, uštedjeti ćete vrijeme koje ste do sada trošili na ručne prijenose i uvoze datoteka u poslovni program.

U programu e-racuni.com nećete više nikada ručno prenositi datoteke iz programa za elektroničku poštu u poslovni program jer ćete imati opciju proslijeđivanja pošilje na e-mail adresu knjige primljene pošte vaše tvrtke unutar sustava e-racuni.com.

Slikajte dokumentaciju koju ste zaprimili u papirnom obliku i pošaljite izravno u program e-racuni.com u obradu!

Pomoću tehnologije OCR može se izvršiti obuhvat podataka i pretvorba primljenih računa u XML, čime možete proknjižiti primljeni račun bez dugotrajnog ručnog pretipkavanja podataka.