Isprobajte sada!

Internet trgovina

Zasitili ste se ručnih prijenosa podataka iz internet trgovine u računovodstveni program i obrnuto? Sada ćete moći uštedjeti vaše vrijeme, jer se e-računi izravno povezuju s drugim internetskim i uobičajenim programima, pomoću uporabe internet usluga.

Vaše evidencije produkata, cijena i zaliha u internet trgovini će se automatskom sinkronizacijom brzo i precizno ažurirati s podacima koje vodite sami ili ih za vas vodi knjigovođa u programu e-računi.

Bez suvišnog napora, vašim ćete kupcima osigurati 24-satni uvid u važeće cjenike i stvarno stanje zaliha. Sve primljene narudžbe će automatski biti prenijete u program e-računi, gdje ćete zatim moći izravno iz tih narudžbi izdati ponude i račune.

Integracija e-računa s internet trgovinama drugih ponuđača osigurava:

  • automatsku sinkronizaciju šifrarnika (npr. artikala, kupaca) između poslovne aplikacije drugog ponuđača i e-računa,
  • automatske prijenose cjenika u e-račune,
  • slanje upita o stanju zaliha u e-račune iz programa za internet trgovinu,
  • automatski prijenos narudžbi kupaca i pripadajućih artkala, predanih u internet trgovini, u e-račune.

U programu e-računi ugrađena je podrška za povezivanje s najraširenijim internet trgovinama poput Shopify, Magento, Prestashop, WooCommerce i OpenCart.