Isprobajte sada!

Glavna knjiga sa saldakontima
Srce svakog računovodstva

Modul Glavna knjiga za dvostavno knjigovodstvo u interakciji s drugim modulima daje mogućnost kako automatskog tako i ručnog knjiženja, uvid u konto kartice kupaca odnosno dobavljača, pregled otvorenih stavki i mogućnost izrade različitih ispisa i izvještaja, koji se koriste u računovodstvu.

Modul glavna knjiga je integriran sa svim drugim modulima i omogućuje da kod svakog pojedinog knjiženja ponovno pozovemo poslovni dokument na osnovu kojeg je knjiženje nastalo.

 • dvostavno (dvojno) i jednostavno knjigovodstvo,
 • mogućnost dodjeljivanja odvojenih korisničkih ovlasti samo za uvid u glavnu knjigu ili i za knjiženje; knjigovodstveni servis može klijentu omogućiti uvid u glavnu knjigu,
 • pregled i ispis konto kartica, temeljnica i dnevnika,
 • automatsko i ručno knjiženje na temeljnicu,
 • automatsko i ručno zatvaranje otvorenih stavki,
 • devizno knjiženje i devizno zatvaranje u saldakontima,
 • pregled otvorenih stavki, ispis opomena i IOS obrazaca s mogućnošću određivanja postavki izgleda ispisa (i sa uporabom predložaka u Word-u),
 • ispisi i knjiženje za kompenzacije,
 • pregled i ispis sintetičke i analitičke bruto bilance uključujući mogućnost pretraživanja bruto bilance, na način da iz sintetičkih konta možemo prelaziti na analitičke te iz njih direktno na knjiženja,
 • mogućnost knjiženja po mjestima troška i projektima,
 • izvješća o poslovanju te grafički pokazatelji prihoda, troškova i poslovnog rezultata po mjesecima ili po mjestima troška,
 • šifrarnik kontnog plana uz mogućnost određivanja pojedinačnih kontnih planova za svaku tvrtku te višejezičnog kontnog plana (npr. opis konta istovremeno na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku),
 • automatska izrada izvješća iz bilance i raznih izvještaja za potrebe statističkog izvješćivanja,
 • mogućnost određivanja automatskog knjiženja,
 • mogućnost istovremenog vođenja više odvojenih poslovnih godina,
 • mogućnost vođenja glavne knjige u raznim valutama, npr. arhivu starih poslovnih godina u HRK kao i u EUR,
 • automatsko zatvaranje razreda 4 i 7 te zaključak godine i prijenos otvorenih stavki u novu poslovnu godinu,
 • mogućnost točnog iznosa stanja otvorenih stavki na početku godine bez potrebe za prethodnim zaključivanjem protekle poslovne godine,
 • arhiviranje poslovnih godina,
 • mogućnost izvoza kontnog plana u Excel te mogućnost uvoza kontnog plana iz Excel datoteke.

Posebno za kjigovodstvene servise program omogućuje i slijedeće:

 • vođenje statistike izvršenih poslova s obzirom na broj unijetih knjiženja ili ispravki knjiženja u određenom razdoblju,
 • evidencija unosa ili ispravki knjiženja te tko ih je izvršio,
 • utrošak vremena potrebnog za unos knjiženja,...
 • mogućnost brzog kopiranja postavki knjiženja, kontnog plana i drugih šifrarnika među tvrtkama koje vodi knjigovodstveni servis.