Vrijeme je izrade godišnjih financijskih izvještaja. Kao i prijašnjih godina, tako vas i ove godine u programu e-racuni.hr čekaju svi potrebni obrasci za izradu GFI.

Da bi izrada GFI sada bila još jednostavnija i brža, kao novost je u programu e-racuni.hr dostupna automatska izrada Bilješki i Odluka.

Stoga, ako ne želite trošiti više vremena nego što je to zaista potrebno, svakako preporučamo da GFI za 2018. godinu izradite izravno u programu e-racuni.hr.

Izradu GFI u programu e-racuni.hr preporučamo iz više razloga te navodimo nekoliko trikova za brže popunjavanje potrebnih obrazaca:

1. Izvještaji i Bilješke popunjavanju se automatski na temelju vaših zapisa u glavnoj knjizi.

Parametre za automatsko sastavljanje GFI u potpunosti možemo prilagoditi vašem kontnom planu i vašem načinu knjiženja. Time štedimo vaše vrijeme za izradu izvještaja, eliminiramo potrebu za ručnim korekcijama podataka u izvještajima i svodimo ih na minimum.

AutomatskoSastavljanjeGFI

2. Omogućen je prijenos podataka iz GFI prethodne u GFI nove poslovne godine.

Ako ste već prethodnih godina sastavljali GFI u programu e-racuni.hr, preporučamo da se poslužite automatskim prijenosom podataka iz prethodne godine u GFI nove poslovne godine. Ovime štedite vrijeme na ručno pretipkavanje podataka proteklog razdoblja.

PrijenosPodatakaProtekleGodine


3. Izvještaji i datoteke za ePoreznu i FINA-u generiraju se na jednom mjestu.

Sa samo par klikova i u nekoliko sekundi ispišite sve obrasce u PDF formatu i generirajte datoteke za prijenos u ePoreznu I FINA-u.

IspisGFI

4. Bilješke i Odluke sastavljaju se sa samo jednim klikom miša.

Na temelju podataka iskazanih u GFI, program e-racuni.hr automatski priprema i omogućuje ispis Bilješki i Odluka. Kao dodatnu prednost e-racuni.hr omogućuje i izravne ručne dopune željenog teksta.

BiljeskeGFI


5. Uključeno je automatsko generiranje naloga za plaćanje.

Izravno iz GFI na raspolaganju je mogućnost izvoza datoteka s nalozima za plaćanje u svrhe uvoza u internet bankarstvo ili pak ispis naloga na obrasce HUB.

NaloziZaPlacanje

 

Što učiniti ako poslovne podatke za 2018. godinu niste vodili programu e-racuni.hr?

Ako poslovne podatke za 2018. godinu niste vodili u programu e-racuni.hr, imamo rješenje. U e-racuni.hr jednostavno uvozite dnevnik knjiženja. Odmah po uvozu dnevnika knjiženja u glavnu knjigu, pokrenuti možete automatsku izradu GFI.

Opis postupka za izradu GFI u e-racuni.hr možete pogledati na sljedećoj poveznici: http://help.e-racuni.com/Croatian/WikiPage-100027D

Vrlo rado ćemo vam pružiti asistenciju pri izradi GFI, stoga ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, svakako kontaktirajte našu korisničku podršku.

Odgovori