Program e-racuni.hr spreman je za izradu obračuna plaća i drugih primitaka u 2023. godini. Implementirane su sve potrebne prilagodbe funkcionalnosti shodno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u RH i ugrađeni sljedeći podaci potrebni za pripremu ispravnih obračuna:

 • mjesečni fond radnih sati za 5-dnevni i 6-dnevni radni tjedan
 • iznos minimalne i prosječne plaće u eurima
 • iznos minimalnih te maksimalne mjesečne i godišnje osnovice za obračun doprinosa u eurima
 • važeće vrste i stope doprinosa
 • iznos osobnog odbitka u eurima te koeficijenti za izračun osobnog odbitka za uzdržavane članove
 • porezni razredi u eurima
 • stope prireza
 • svi podatci za generiranje naloga za plaćanje (uplatni računi i pozivi na broj).

U uredbi o visini minimalne plaće u 2023. godini (NN 122/2022) utvrđena je visina minimalne plaće za razdoblje od 1.1. 2023. do 31.12.2023. u bruto iznosu od 700,00 eura.

Osobni odbitak iznosi 530,89 eura.

Porezni razredi za obračun dohotka su:

 • 20% do 3.981,68 eura mjesečno
 • 30% od 3.981,69 eura bez ograničenja

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za razdoblju siječanj – kolovoz 2022 iznosila je 10.301,00 kn (NN 1225/22) tj. 1.367,18 eura.

Iznosi osnovica za obračun doprinosa su:

 • najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa: 519,53 eura (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 0,38)
 • minimalna osnovica za obračun doprinosa članova uprave:  888,67 eura (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,65)
 • najviša mjesečna osnovica za obračun doprinosa: 8.203,08 eura (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 6)
 • najviša godišnja osnovica za obračun doprinosa: 98.436,96 eura (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 6 te brojke 12)
 • mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obrta i ostalih samostalnih djelatnosti: 888,67 eura (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijena 0,65)
 • mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi obrta – utvrđuje dobit od samostalne djelatnosti: 1503,90 eura (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 1,1)
 • mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi slobodnog zanimanja i sportaša: 1503,90 eura (umnožak prosječne plaće i koeficijenta 1,1)
 • mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi poljoprivrede i šumarstva: 751,95 eura (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijena 0,55).

Ukoliko još niste pripremali obračun plaće u sustavu e-racuni.hr pozivamo vas da isprobate funkcionalnosti ovog modula uz kojeg ćete brzo i jednostavno pripremiti i najindividualnije primjere obračuna plaće i drugih primitaka za rezidente i nerezidente, s popratnim izvještavanjem za ePoreznu.

Upute za korištenje modula Plaće dostupne su ovdje, a za dodatne informacije ili za pomoć pri pripremi obračuna na raspolaganju vam je naša korisnička podrška (T: 0800 50 12, E: helpdesk@e-racuni.com).