Program e-računi olakšat će vam vođenje poslovanja vašeg paušalnog obrta. Pišite račune (pogledajte kako!), šaljite ih kupcima izravno iz programa, pratite plaćanja i ne brinite o knjiženju. U programu su već ugrađene postavke za jednostavno i ispravno evidentiranje računa u knjigu prometa. Na kraju godine jednostavno pokrenite ispis PO-SD obrasca, a za predaju putem ePorezne generirati možete i XML datoteku.

Knjigu prometa otvaramo u modulu Financije – Knjige jednostavnog knjigovodstva klikom na gumb “Nova” za svaku poslovnu godinu zasebno.

Ako je obrt registriran tokom godine, pri otvaranju knjige unosimo razdoblje tj. datum od registracije obrta do 31.12. tj. prekida poslovanja.

U kadrovskoj evidenciji (modul Partneri) upišemo podatke o nositelju paušalnog obrta:

  • u polju vrsta zaposlenja zadamo “obrtnik – paušalist”
  • u polju “Datum početka rada” upišemo datum registracije obrta
  • u padajućem izborniku izaberemo općinu za obračun prireza (stope prireza već ugrađene)

Izdane račune možemo masovno prenijeti u knjigu prometa, a postupak je opisan na stranici Knjiženje u knjige obrtnika.

Po prijenosu u knjigu prometa na svakom računu dobivamo zapis o knjiženju uz prikaz rednog broja retka u knjizi prometa:

Kada završimo s prijenosom računa u knjigu prometa generirati možemo PO-SD obrazac u PDF i XML formatu.

Ispis PO-SD obrasca pokrenemo klikom na gumb “Ispis” u alatnoj traci knjige prometa:

a datoteku XML za predaju PO-SD obrasca u sustav ePorezna generiramo klikom na gumb “Razmjena podataka”:

Prilikom generiranja PO-SD obrasca program prati ostvaren promet u razdoblju, utvrđuje godišnju poreznu osnovicu te na temelju broja mjeseci poslovanja izračunava iznos poreza na dohodak. Paušalni porez za 2022. godinu utvrđuje se i plaća sukladno ostvarenom prometu po sljedećim osnovicama (izvor Porezna uprava):


Primjer PO-SD obrasca generiranog u sustavu e-racuni.hr:


Imate li dodatnih pitanja u svezi vođenja paušalnog obrta i kreiranja PO-SD obrasca, kontaktirajte nas putem e-pošte na helpdesk@e-racuni.hr ili pozivom na broj telefona 0800 50 12 (radnim danom od 8. do 16.).