Tražite li rješenje za jednostavniji obračun periodičnih usluga za koje obračunske podatke vodite izvan programa e-racuni.hr (npr. tablice Excel, CSV, …) razveselit će vas dodatna funkcionalnost za masovno fakturiranje koja znatno štedi vrijeme pri izradi računa za novo obračunsko razdoblje.

Umjesto ručnog unosa ili kopiranja sada možete masovno kreirati koncepte računa za novo obračunsko razdoblje jednostavnim uvozom datoteke s obračunskim podacima.

Ova je funkcionalnost posebno korisna za primjenu u sportskim klubovima, društvima i tvrtkama koje obračunavaju mjesečne tj. periodične članarine, pretplate,… odnosno svima koji usluge obračunavate mjesečno, a da pritom obračunske podatke vodite u Excel-u.

U nastavku predstavljamo kako izgleda masovno fakturiranje na temelju uvoza obračunskih podataka iz datoteke.

1. Izaberemo i uvozimo datoteku s obračunskim podacima

Datoteku s obračunskim podacima uvozimo putem modula “Prodaja >> Računi”  klikom na “Priprema koncepata periodičnih računa iz uvoza datoteke (Excel, CSV, …)”.

Po odabiru datoteke dovoljno je slijediti čarobnjaku za uvoz koji nas vodi kroz postavke za pripremu koncepata računa u skladu sa sadržajem datoteke koju uvozimo pa do pregleda očekivanog rezultata/primjera sadržaja računa kao rezultata obrade.

MasovnoKreiranjeKoncepataRacuna_UvozDatoteke


2. Zadamo postavke mapiranja podataka

Za svaki stupac iz uvožene datoteke tj. podatak vođen pod pojedinim stupcem zadajemo mjesto uvoza – odrediti moramo u koje ga polje maske za unos novog računa želimo uvoziti (mapirati).

PostavkeMasovnogKreiranjaKoncepata

3. Upišemo osnovne podatke računa

Po zadavanju i potvrdi postavki mapiranja  preostaje upisati osnovne podatke računa (datum računa, datum obavljene usluge, dospijeća, način plaćanja, …). Ove se postavke odnose na sve koncepte računa koji će biti kreirani po završetku obrade:

MasovnoKreiranjeKoncepataRacuna_OsnovniPodaciRacuna

4. Provjerimo rezultat obrade

Sada na uvid dobivamo predpregled koncepta jednog od računa kreiranog na temelju podataka iz naše datoteke, u skladu sa zadanim postavkama uvoza:

MasovnoKreiranjeKoncepataRacuna_PregledKoncepta

5. Potvrdimo sadržaj računa i zaključimo obradu

Ukoliko je sadržaj računa ispravan što znači da su svi obračunski podaci iskazani u ispravnom polju tj. na pravoj poziciji, zaključimo obradu. U modulu “Prodaja >> Računi” odmah možemo pregledati kreirane koncepte računa:

MasovnoKreiranjeKoncepataRacuna_PregledKreiranihRacuna

6. Pokrenemo masovno izdavanje računa i pošaljemo ih kupcima

U izborniku Više >> Masovno izdavanje dokumenata pokrenemo masovno izdavanje računa. Kada koncepti računa zaprime redni broj možemo ih ispisati ili masovno poslati elektroničkim putem ili putem SMS poruka:

MasovnoKreiranjeKoncepataRacuna_SlanjeRacuna

Više informacija o mogućnostima i načinu uporabe funkcionalnosti masovnog kreiranja koncepata računa uvozom obračunskih podataka iz datoteke dostupno je na sljedećoj stranici:

https://e-racuni.com/Croatian/WikiPage-1003247