Jeste li upoznati sa svim mogućim načinima slanja računa iz programa e-racuni.hr? Detaljniji opis mogućih načina slanja računa navodimo u nastavku.

Za slanje izdanog računa potrebno je u alatnoj traci računa kliknuti na gumb “Slanje” nakon čega se otvara padajući izbornik sa svim mogućim načinima slanja računa:

Za slanje računa izravno iz programa e-racuni.hr, poslužiti se možete sljedećim mogućim opcijama:

– slanje dokumenta putem e-pošte,
– slanje poveznice do dokumenta putem vlastitog programa e-pošte,
– slanje elektroničkim putem izravno putem e-racuni.com,
– slanje e-računa u javnoj nabavi putem FINA-e,
– slanje poveznice do dokumenta putem SMS poruke,
– slanje e-računa putem sustava Moj-eRačun.


1. Slanje dokumenta e-poštom

Ovaj je način primjeren za korištenje kada želite poslati račun i/ili druge prodajne dokumente kao privitak putem e-pošte. Račun nije potrebno prethodno ispisivati i pohranjivati na računalo.

Klikom na ovu opciju otvara se prozor za slanje u kojem upišete e-mail adresu primatelja i željeni tekst e-mail poruke. Polje predmet popunjava se automatski te sadrži naziv i redni broj priloženog dokumenta:

Savjet:

*upišite li podatak o e-mail adresi kupca u šifrarnik, automatski će se prenositi u masku za slanje računa izdanog prema tom kupcu, stoga ručni unos neće biti potreban;

*željeni tekst e-mail poruke možete definirati unaprijed, čak i prema pojedinoj vrsti dokumenta (Postavke  >> Postavke teksta e-mail poruke).

Odabirom ove opcije, račun će automatski biti dodan u privitak e-mail poruke. Na ovom mjestu možete dodatno pregledati sadržaj priloženog računa. Po potrebi, priložiti i poslati možete dodatne datoteke s vašeg računala.

U e-mail poruci možete iskazati i poveznicu za otvaranje sadržaja priloženog računa:

Klikom na gumb “Pošalji e-mail”, označene datoteke biti će poslane na e-mail adresu primatelja.


2. Slanje poveznice do dokumenta putem vlastitog programa za e-mail

Račun možete poslati e-mailom kao poveznicu. Klikom na tu opciju otvara se vaš predefiniran e-mail program u kojem će biti sadržana poveznica do računa, a po želji dopisati možete i dodatni tekst:

Primatelju e-mail poruke će se klikom na priloženu poveznicu automatski prikazati sadržaj računa.


3. Slanje elektroničkim putem izravno putem e-racuni.com

Ako je vaš kupac isto kao i vi korisnik programa e-racuni.hr te je prijavljen u elektroničku razmjenu dokumenata putem e-racuni.com, pri slanju dokumenta imati ćete na raspolaganju opciju Pošalji elektronički putem e-racuni. com.

Odabirom te opcije, za slanje računa i drugih dokumenata kupcu nije potreban unos bilo kakvih podataka o primatelju računa (poput npr. e-mail adrese), jer je primatelj računa automatski prepoznat kao korisnik sustava e-racuni.hr.

Potvrdom slanja, vašem će kupcu biti poslan račun, a kojeg će zaprimiti izravno u program e-racuni.hr. Vaš kupac stoga neće morati ručno prepisivati podatke sa vašeg računa u program e-racuni.hr u svrhe plaćanja kao ni u svrhe knjigovodstvene obrade. Umjesto toga, račun će automatski biti učitan.

Ovaj je postupak vrlo praktičan za korištenje i u situacijama kada kupcu isporučujete ili od dobavljača – korisnika programa e-racuni.hr zaprimate račun za isporučenu/nabavljenu robu. Zaprimanjem računa na ovaj način možete izbjeći ručni unos stavki – artikala na račun kao i ručni unos primke za robu zaprimljenu na skladište!

Za prijavu u elektroničku razmjenu dokumenata putem sustava e-racuni.com potrebno je aktivirati parametar putem modula Postavke >> Elektroničko poslovanje.


4. Slanje elektroničkim putem u sustav FINA e-računi za državu

Iz programa e-racuni.hr podržano je slanje e-računa u javnoj nabavni izravno u sustav FINA e-računi za državu. Program e-racuni.hr registriran je za proslijeđivanje e-računa u javnoj nabavi, stoga za slanje e-računa ne trebate tražiti nikakve dodatne cerfitikate niti nikakvu dodatnu programsku opremu.

Po izdavanju računa prema javnim ili sektorskim naručiteljima, u izborniku za slanje dokumenta automatski je dodana opcija za slanje dokumenta u servis FINA.

Odabirom te opcije, otvara se maska s prikazom dokumenata koji će biti poslani na FINA-u (PDF i XML datoteka). Na ovom mjestu možete dodatno provjeriti sadržaj računa:


Pošiljci možete dodati i dodatne privitke. Potvrdom slanja, na računu se bilježe zapisi o datumu i satu slanja, te o statusu slanja računa.


5. Slanje putem SMS poruke

Račun možete poslati i putem SMS poruke. Klikom na tu opciju, otvara se prozor za unos telefonskog broja kupca i željenog teksta poruke. Vaš kupac će putem SMS poruke primiti poveznicu do računa. Za korištenje ove opcije slanja računa potrebno je uplatiti kredit za slanje SMS poruka:

Savjet:

* tekst SMS poruke možete unaprijed prilagoditi vašim željama, za svaku vrstu dokumenta pojedinačno (Postavke >> Postavke SMS poruka).


6. Slanje računa u elektroničku razmjenu u sustav Moj-eRačun

Ukoliko ste korisnik sustava Moj-eRačun, tada možete jednim klikom izravno iz programa e-racuni.hr poslati račune vašim kupcima u sustav Moj-eRačun.

Isprobajte sve moguće načine slanja prodajnih dokumenata iz programa e-računi i odaberite način slanja, koji najbolje odgovara vašim potrebama.

Za dodatne informacije u svezi mogućih načina slanja računa i drugih prodajnih dokumenata iz programa e-racuni.hr, kontaktirajte našu korisničku podršku.

Odgovori