Obračun otpremnine

U modulu |Plaće |Otpremnine možemo pripremiti obračun otpremnine za zaposlenike kojima prestaje radni odnos.

Modul |Otpremnine omogućuje:

Pročitajte:

Isplata otpremnine prema Zakonu o radu i iznos neoporezivog dijela prema Pravilniku o porezu na dohodak

.

 

1. Priprema obračuna otpremnine

Obračun otpremnine možemo pripremiti u modulu |Plaće |Otpremnine klikom na gumb Novi obračun:

  
Unos osnovnih podataka za novi obračun otpremnine
  
  Slika 1: Unos osnovnih podataka za novi obračun otpremnine

Upišemo osnovne podatke za obračun i unos potvrdimo s klikom na gumb U redu. Slijedi dodavanje zaposlenika u obračun. Dodati ih možemo pojedinačno, klikom na gumb Dodaj osobu ili masovno, klikom na gumb Dodaj sve aktivne zaposlenike (program će pratiti datume početka i prestanka rada, upisane u podacima o zaposlenicima i na temelju tih kriterija prenijeti zaposlenike u obračun):

  
Dodavanje zaposlenika u obračun otpremnine
  
  Slika 2: Dodavanje zaposlenika u obračun otpremnine

Po dodavanju zaposlenika, upišemo iznos otpremnine [2].

 

2. Unos iznosa otpremnine

Po dodavanju zaposlenika u obračun otpremnine [1], na raspolaganju ćemo imati funkcije za unos bruto iznosa otpremnine:

  
Pregled zaposlenika dodanih u obračun otpremnine
  
  Slika 3: Pregled zaposlenika dodanih u obračun otpremnine

Klikom na gumb Unos bruto možemo istovremeno upisati iznos primitka za sve osobe, dodane u obračun, a koje smo označili kvačicom   .

Ako pak kliknemo na ime i prezime osobe, dodane u obračun, tada će se otvoriti maska u koju možemo upisati bruto iznos primitka samo za tu osobu. Automatski će se izračunati prosječna plaća zaposlenika u posljednja 3 mjeseca:

  
Unos iznosa otpremnine
  
  Slika 4: Unos iznosa otpremnine

Po unosu svih parametara, kliknemo na gumb U redu i nakon toga na gumb Spremi u alatnoj traci.

Obrasce s podacima iz obračuna (isplatne liste, JOPPD) kao i nalog za plaćanje možemo generirati tek po zatvaranju obračuna. Obračun zatvaramo klikom na gumb Zaključi obračun.

Za generiranje naloga za plaćanje kliknemo na gumb Isplata.

 

3. Ispis obrasca JOPPD i isplatnih lista

Obrasce iz |obračuna otpremnine možemo ispisati tek po zatvaranju obračuna. Po zatvaranju obračuna, u alatnoj traci kliknemo na gumb Ispis.

  
Ispis obrazaca iz obračuna otpremnine
  
  Slika 5: Ispis obrazaca iz obračuna otpremnine

Iz obračuna možemo ispisati sljedeće obrasce i izvještaje:

XML datoteku s obrascem JOPPD za prijenos putem ePorezne možemo generirati klikom na |Razmjena podataka |Datoteka za prijenos JOPPD putem ePorezne u alatnoj traci obračuna, kao što je prikazano na slici:

  
Generiranje XML datoteke za prijenos obrasca JOPPD putem ePorezne
  
  Slika 6: Generiranje XML datoteke za prijenos obrasca JOPPD putem ePorezne

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024