Obračun neoporezivih primitaka

Neoporezive primitke možemo obračunati i isplatiti zajedno s redovnim obračunom plaće no možemo pripremiti i zasebni obračun, u kojem će biti iskazani samo neoporezivi primitci. Obračun nekih neoporezivih primitaka poput naknade za topli obrok i prijevoza na posao podržan je već u osnovnim postavkama obračuna plaće, dok je za ostale neoporezive primitke potrebno unijeti postavke (formule).

Novu postavku za obračun neoporezivog primitka unosimo putem modula |Plaće |Šifrarnici i postavke |Postavke obračuna klikom na gumb Novi unos pri čemu obavezno zadajemo u crveno označenim poljima sljedeće:

  
Unos parametra za obračun neoporezivog primitka
  
  Slika 1: Unos parametra za obračun neoporezivog primitka

Vrsta isplate/osnovice:U padajućem izborniku izaberemo neoporeziva isplata/naknada.
Formula za izračun iznosa:Upišemo formulu kao prikazano na slici gore, koja omogućuje ručni unos željenog iznosa neoporezivog primitka u obračunu plaće.
Oznaka neoporezivog primitka za JOPPD:U padajućem izborniku izaberemo oznaku neoporezivog primitka, kojom želimo iskazati neoporeziv primitak na JOPPD obrascu. Popis neoporezivih primitaka kao i svih drugih oznaka primitaka dostupan je ovdje [https://www.porezna-uprava.hr/HR_obrasci/Documents/POREZ%20NA%20DOHODAK/JOPPD.pdf].

U nastavku zadajemo podatke koji također utječu na sadržaj JOPPD obrasca ali i na sadržaj naloga za plaćanje kreiranog iz obračuna neoporezivih primitka:

  
Podaci koji se koriste pri kreiranju naloga za plaćanje iz obračuna neoporezivih primitaka
  
  Slika 2: Podaci koji se koriste pri kreiranju naloga za plaćanje iz obračuna neoporezivih primitaka

Način isplate:Izaberemo način isplate neoporezivog primitka. Šifra načina isplate iskazuje se u polju 16.1 B stranice JOPPD obrasca.
Šifra osobnog primanja:Izaberemo iz padajućeg izbornika, u skladu sa vrstom neoporezive naknade za koju pripremamo parametar. Koristi se pri generiranju poziva na broj primatelja kao treći podatak u nalogu za plaćanje, kreiranom iz obračuna neoporezivog primitka.
Razdoblje izvještavanja na JOPPD obrascu:Birati možemo Datum isplate (preuzeto) ili Mjesec obračuna.

Nekoliko šifri osobnih primanja koje koristimo pri isplati neoporezivih primitaka:

Unos podataka potvrdimo klikom na U redu. Time je postupak dodavanja novog parametra za obračun neoporezivog primitka završen.

 

1. Naknada troškova prijevoza na posao

 

2. Naknada za topli obrok

 

3. Nagrada za radne rezultate

 

4. Naknada za rad na izdvojenom radnom mjestu

Ako radnik po dogovoru s poslodavcem obavlja poslove na lokaciji izvan poslovnih prostora poslodavca, radnik ima pravo na neoporezivu novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova iz članka 17.a Zakona o radu.

Pod radom koji se ne obavlja u poslovnim prostorima poslodavca, a po kojem se ostvaruje pravo na naknadu troškova se sukladno članku 17. Zakona o radu smatra:

Neoporeziva naknada za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom radnom mjestu propisana Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 143/23) [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_143_1956.html] iznosi:

  
Maksimalni iznos neoporezive naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu
  
  Slika 3: Maksimalni iznos neoporezive naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu

Ukoliko rad na izdvojenom radnom mjestu traje duže od 30 dana, potrebna je izmjena ugovora o zaposlenju koji dodatno mora sadržavati i podatke propisane člankom 17.a st. 1 Zakona o radu NN 151/2022) [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2343.html].

Za mjesečnu isplatu naknade za rad na izdvojenom radnom mjestu, iznos naknade možemo pohraniti u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji.

U modulu |Partneri |Kadrovska evidencija kliknemo na ime i prezime zaposlenika i zatim pod |Ostali podaci zaposlenika upišemo neoporezivi iznos mjesečne naknade za rad na izdvojenom radnom mjestu za isplatu zaposleniku:

  
Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku
  
  Slika 4: Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku

Naknadu možemo obračunati i isplatiti zajedno s redovnom plaćom ili pripremiti zasebni obračun. Po dodavanju zaposlenika u obračun, iz kadrovske se evidencije prenosi iznos neoporezive naknade u postavku za obračun plaće koju smo prethodno otvorili u modulu |Plaće |Šifrarnici i postavke |Postavke obračuna. Primjer postavke za obračun naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu:

  
Primjer postavke za obračun naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu
  
  Slika 5: Primjer postavke za obračun naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu

Obračunata neoporeziva naknada iskazuje se na isplatnoj listi:

  
Prikaz na isplatnoj listi
  
  Slika 6: Prikaz na isplatnoj listi

Obrazac JOPPD generira se sukladno propisanom izvještavanju o isplati ove neoporezive naknade:

Primjer JOPPD obrasca ukoliko je neoporeziva naknada obračunata zajedno s redovnom plaćom (u suprotnome su na JOPPD obrascu iskazani samo podaci 2. retka iz primjera dolje):

  
Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu
  
  Slika 7: Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu

Klikom na gumb Isplata u zatvorenom obračunu plaće kreirati možemo nalog za plaćanje s opcijom izvoza SEPA datoteke za prijenos u internet bankarstvo.

 

5. Isplata primitka na CRO karticu

Hrvatska turistička kartica (CRO kartica) projekt je Vlade RH i Ministarstva turizma i sporta s ciljem poticanja potrošnje hrvatskih građana u ugostiteljstvu i turizmu na području Republike Hrvatske. Odlukama za uvođenje mjere (NN 125/2019) namjera je radnicima omogućiti pristupačniji odmor kroz povećanje primitka po osnovi rada i ostvarivanje pogodnosti u turističkim i ugostiteljskim objektima.

Poslodavci imaju mogućnost svojim radnicima, a i obrtnici sami sebi, isplatiti naknadu za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam neoporezivo u iznosu do 400,00 eura godišnje (NN 143/2023) [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_143_1956.html].

Naknada se isplaćuje isključivo na Hrvatsku turističku karticu. Plaćanje CRO karticom moguće je u svim ugostiteljskim objektima koji pružaju uslugu pripremanja hrane i točenja pića (NKD 55), smještaja (NKD 56), usluge iznajmljivanja plovila (NKD 77.34) i za plaćanje ostalih tur. usluga diljem RH putem tur. agencija (NKD 79.1), a koji prihvaćaju karticu kao platno sredstvo.

Na stranici https://www.hrvatskaturistickakartica.hr/ dostupan je popis pružatelja usluga koji kupcima nude posebne pogodnosti za plaćanje Hrvatskom turističkom karticom.

Za mjesečnu isplatu naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih i turističkih usluga namjenjenih odmoru do neoporezivog iznosa na Hrvatsku turističku karticu, iznos naknade i broj računa za isplatu primitka možemo pohraniti u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji.

U modulu |Partneri |Kadrovska evidencija kliknemo na ime i prezime zaposlenika i zatim pod |Ostali podaci zaposlenika upišemo mjesečni neoporezivi iznos naknade koju ćemo isplaćivati zaposleniku te obavezno upišemo i broj računa za isplatu primitka na Hrvatsku turističku karticu (primitak se NE isplaćuje na redovan račun zaposlenika!):

  
Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku na CRO karticu
  
  Slika 8: Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku na CRO karticu

Naknadu možemo obračunati i isplatiti zajedno s redovnom plaćom ili pripremiti zasebni obračun. Po dodavanju zaposlenika u obračun, iz kadrovske se evidencije prenose prethodno upisani podaci za isplatu neoporezive naknade. Te podatke provjerimo i potvrdimo za obračun na stranici 'Naknade i način isplate':

  
Mjesečni obračun i isplata neoporezive naknade na CRO karticu
  
  Slika 9: Mjesečni obračun i isplata neoporezive naknade na CRO karticu

Primjer isplatne liste ukoliko se naknada obračunava i isplaćuje kroz zasebni obračun:

  
Prikaz na isplatnoj listi
  
  Slika 10: Prikaz na isplatnoj listi

Podržano je prilagođeno izvještavanje o isplati primitka putem JOPPD obrasca:

Primjer JOPPD obrasca ukoliko je neoporeziva naknada obračunata zajedno s redovnom plaćom (u suprotnome su na JOPPD obrascu iskazani samo podaci 2. retka iz primjera dolje):

  
Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu
  
  Slika 11: Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu

Klikom na gumb Isplata u zatvorenom obračunu plaće kreirati možemo nalog za plaćanje s opcijom izvoza SEPA datoteke za prijenos u internet bankarstvo.

 

6. Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica,...)

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024