Naknada za rad na izdvojenom radnom mjestu

Ako radnik po dogovoru s poslodavcem obavlja poslove na lokaciji izvan poslovnih prostora poslodavca, radnik ima pravo na neoporezivu novčanu paušalnu naknadu za podmirivanje troškova iz članka 17.a Zakona o radu.

Pod radom koji se ne obavlja u poslovnim prostorima poslodavca, a po kojem se ostvaruje pravo na naknadu troškova se sukladno članku 17. Zakona o radu smatra:

Neoporeziva naknada za podmirivanje troškova radnika za rad na izdvojenom radnom mjestu propisana Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 143/23) [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_12_143_1956.html] iznosi:

  
Maksimalni iznos neoporezive naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu
  
  Slika 1: Maksimalni iznos neoporezive naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu

Ukoliko rad na izdvojenom radnom mjestu traje duže od 30 dana, potrebna je izmjena ugovora o zaposlenju koji dodatno mora sadržavati i podatke propisane člankom 17.a st. 1 Zakona o radu NN 151/2022) [https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2343.html].

Za mjesečnu isplatu naknade za rad na izdvojenom radnom mjestu, iznos naknade možemo pohraniti u podacima zaposlenika u kadrovskoj evidenciji.

U modulu |Partneri |Kadrovska evidencija kliknemo na ime i prezime zaposlenika i zatim pod |Ostali podaci zaposlenika upišemo neoporezivi iznos mjesečne naknade za rad na izdvojenom radnom mjestu za isplatu zaposleniku:

  
Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku
  
  Slika 2: Unos iznosa neoporezive naknade za isplatu zaposleniku

Naknadu možemo obračunati i isplatiti zajedno s redovnom plaćom ili pripremiti zasebni obračun. Po dodavanju zaposlenika u obračun, iz kadrovske se evidencije prenosi iznos neoporezive naknade u postavku za obračun plaće koju smo prethodno otvorili u modulu |Plaće |Šifrarnici i postavke |Postavke obračuna. Primjer postavke za obračun naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu:

  
Primjer postavke za obračun naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu
  
  Slika 3: Primjer postavke za obračun naknade troškova za rad na izdvojenom radnom mjestu

Obračunata neoporeziva naknada iskazuje se na isplatnoj listi:

  
Prikaz na isplatnoj listi
  
  Slika 4: Prikaz na isplatnoj listi

Obrazac JOPPD generira se sukladno propisanom izvještavanju o isplati ove neoporezive naknade:

Primjer JOPPD obrasca ukoliko je neoporeziva naknada obračunata zajedno s redovnom plaćom (u suprotnome su na JOPPD obrascu iskazani samo podaci 2. retka iz primjera dolje):

  
Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu
  
  Slika 5: Iskazivanje primitka na JOPPD obrascu

Klikom na gumb Isplata u zatvorenom obračunu plaće kreirati možemo nalog za plaćanje s opcijom izvoza SEPA datoteke za prijenos u internet bankarstvo.

 

---
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024