Prva stranica 
Natrag 
Naprijed 
Novosti 
 Kopiraj URL stranice 
 
Natisni stranNatisni stran  
Stručna literatura, čla...  >  Obračun plaća  >  Isplata otpremnine prem...

Isplata otpremnine prema Zakonu o radu i iznos neoporezivog dijela prema Pravilniku o porezu na dohodak

U |Zakonu o radu navedeni su sljedeći uvjeti pod kojima radnik ima pravo na isplatu otpremnine u slučaju prekida radnog odnosa.

(1) Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu, odnosno koji je obolio od profesionalne bolesti, a koji nakon završenog liječenja i oporavka ne bude vraćen na rad, ima pravo na otpremninu najmanje u dvostrukom iznosu od iznosa koji bi mu inače pripadao. Pravo na neoporezivi iznos otpremnine ima prema |članku 13. st.2. točka 21. Pravilnika o porezu na dohodak (dalje: Pravilnik) iznos 2x8.000,00 kuna.

(2) Radnik koji je neopravdano odbio ponuđene poslove iz |članka 78. stavka 1.  Zakona o radu nema pravo na otpremninu u dvostrukom iznosu. Neoporezivi iznos 1x8.000,00 kuna prema Pravilniku.

Radnik ima pravo na neoporezivi dio otpremnine u svoti od 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca.

(1) Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje iz razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje s obzirom na dužinu prethodnog neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem. Neoporezivi iznos otpremnine iznosi 6.400,00 kuna prema |članku 13. st. 2 toč.21. Pravilnika, po navršenoj godini (cijeloj) staža kod istog poslodavca.

U |članku 13. stavku 2. točki 20. Pravilnika navedeno je da se radniku može jednokratno, neoporezivo isplatiti 8.000,00 kuna prilikom odlaska u mirovinu.


Reference na stran

---
Zadnja sprememba 07.01.2015 7:50:47
© E-RAČUNI d.o.o. 2003-2024